Aluminiumsmatter

Vi har tre forskjellige aluminiumsmatter, Senior, Junior og Cord. Senior og Cord er totalt 22mm høy, mens Junior er 12mm høy (avhengig av type ilegg). Alle mattene kan utstyres med forskjellig typer ilegg, som børster, tekstil, gummi, vinyl og nålefilt.

Inngangsmatter

Produktene er meget godt egnede inngangsmatter, fordi de hindrer at mengder av sand, grus og fuktighet dras inn i bygget ellet boenheten. Inngangspartiet har betydning for helse, trivsel, sikkerhet og innemiljø for byggets brukere. Det er derfor viktig å gjøre en grundig vurdering av mulige løsninger. Vi er behjelpelig med å finne gode løsninger for ditt bygg.

inngangsmatterMontering av matter

Om du vil legge matter ovenpå eksisterende gulv, skal det normalt monteres på en skråprofil. Skråprofilen brukes der hvor det ikke er nedsenket plass i gulvet til inngangsmatter. Rammer fås ferdige i ønsket størrelse og som løs list i løpende meter som kappes og monteres på stedet.

Vi selger våre matter og inngangsmatter over hele landet. Om du ønsker spesialmål er det bare å ta kontakt med oss.